Kontrollera blad och stammens rot

Växter i allmänhet är ofta känsliga för angrepp utifrån, även om olika arter har varierande motståndskraft mot olika angreppstyper. Ett problem som kan leda till att bladen krymper och faller av är sjukdomen Rothalsröta.

Förutom att bladen faller av, kommer du efter en tid se att blommans stjälk smalnar av tills den är mycket tunn vid jordytan. Rothalsröta orsakas av en svampsjukdom som invaderar växten och bryter ner dess inre struktur, vilket gör växtdelarna sköra och får dem att antingen gå av eller förmultna. Rothalsröta är ofta svår att upptäcka utifrån, men var uppmärksam på om stammen blir lite brunaktig.

Om du misstänker att växten har drabbats av rothalsröta, kan du byta ut jorden eftersom den kan innehålla sjukdomssporer. Ett enkelt tips är att sterilisera jorden i mikrovågsugn eller vanlig ugn. Om du använder ugnen, sätt temperaturen till cirka 130° i några minuter. Låt jorden svalna och använd den sedan för att plantera om växten. För att förhindra att rothalsröta uppstår och sprids, se till att jorden inte är för blöt. Vattna sparsamt och undvik att övervattna.

Toppa med grus & vattna underifrån

Om du är orolig för rothalsröta på din växt kan du plantera den i vanlig planteringsjord men använd sand eller grus närmast stjälken istället för enbart jord. Detta hjälper till att dränera jorden vid stjälkbasen och skydda plantan mot röta. Vissa växter föredrar fuktiga förhållanden medan andra mår bäst i väldränerad jord, så ta reda på vad som passar din planta bäst.

Många tror att Vermiculit passar bra för de flesta växter men eftersom det är lerhaltigt håller det kvar fukt och lämpar sig endast för växter som kräver mer fukt. För växter som trivs i torr jord kan Vermiculit istället orsaka syrebrist, vilket leder till att plantan dör.

Ett annat problem förutom rothalsröta som kan uppstå med för blöt jord är sorgmyggelarver, som trivs särskilt bra i fuktiga jordförhållanden.

Behandling av rothalsröta

Du kan behandla rothalsröta genom biologisk bekämpning – konsultera en plantskola för att välja rätt metod. Om det är småväxter som drabbats kan du klippa bort de skadade delarna och plantera om växten i ny jord. Att vara medveten om växtens specifika behov och upprätthålla en balanserad jordfuktighet hjälper dig att förebygga och hantera problem som rothalsröta och sorgmyggor. Genom att lära känna din växt och dess preferenser kan du spara tid och undvika besvikelser i ditt trädgårdsarbete.